Dự án Liên kết Nông hộ - HTX

MÔ HÌNH CỤM DÂN CƯ NÔNG THÔN – SẢN XUẤT THỰC PHẨM CUNG ỨNG CHO CỤM DÂN CƯ ĐÔ THỊ NỘI ĐỊA Người lập dự án và triển khai: Mai Phú Khuynh Email: maiphukhuynh@gmail.com SĐT: 0938708368 I....
Phú Khuynh   1 lượt xem