DỰ ÁN NÔNG HỘ LIÊN KẾT – NÔNG SẢN VƯỜN NHÀ

MÔ HÌNH CỤM DÂN CƯ NÔNG THÔN – SẢN XUẤT THỰC PHẨM CUNG ỨNG CHO CỤM DÂN CƯ ĐÔ THỊ NỘI ĐỊA

Người lập dự án và triển khai: Mai Phú Khuynh

Email: maiphukhuynh@gmail.com

SĐT: 0938708368

I. THÔNG TIN CHUNG

Mô hình Nông hộ liên kết – Nông sản vườn nhà được tổ chức theo hình thức cụm dân cư ở nông thôn => sản xuất – cung cấp thực phẩm cho 1 cụm dân cư đô thị. Mô hình hướng đến khắc phục tính nhỏ lẻ của quy mô nông hộ và đảm bảo tiêu thụ lượng thực phẩm chất lượng mà cư dân đô thị cần. Tận dụng các điều kiện đất đai, nhân công, phụ phẩm nông nghiệp tương hỗ để sản xuất thực phẩm với chi phí thấp nhất nhưng chất lượng cao với giá cả phù hợp.

II. MỤC TIÊU

– Nâng cao trình độ canh tác của nông hộ tại các địa phương: Chuyển đổi, xây dựng mô hình – tổ chức lại phương thức sản xuất để làm ra thực phẩm sạch, an toàn cung cấp cho người dân tại các đô thị lớn.

– Giảm thất thoát thực phẩm thông qua việc sơ chế tại nguồn, tận dụng phụ phẩm trong quá trình tuần hoàn khép kín quy trình canh tác.

– Giảm – hướng đến loại bỏ các thành phần đầu vào có nguồn gốc hóa học, không thân thiện với môi trường (phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, túi, hộp nhựa – nâng cao chất lượng môi trường sống cho nông hộ và khu vực.

– Cắt giảm trung gian, giảm thất thoát, lãng phí giúp người dân đô thị có thể tiếp cận được nguồn thực phẩm sạch, an toàn, chi phí phù hợp. Nâng cao nhận thức về kiến thức tiêu dùng cho người dân đô thị về quy trình canh tác, làm ra sản phẩm.

– Nâng mức thu nhập cho nông hộ thông qua việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp khép kín, giảm thiểu chi phí đầu vào, đa dạng nguồn thu từ nhiều mặt hàng nông sản phẩm và các phần việc trong toàn bộ quy trình hoàn thiện sản phẩm.

– Mở rộng thành viên tham gia – Hình thành nên các cụm cư dân sản xuất tổ chức thành các Tổ hợp tác/Hợp tác xã tại các vùng nông thôn cùng nhau canh tác bền vững – kiến tạo môi trường sống sạch.

– Tiền đề cho hình thành các mô hình sản xuất liên kết, sản xuất lớn đáp ứng các tiêu chí hàng hoá của thị trường xuất khẩu.

THAM GIA DỰ ÁN

quantriquantri

Bình luận

Tạo bài viết