Trồng Lúa Hữu Cơ

CHUYÊN ĐỀ 1: THIẾT KẾ HỆ SINH THÁI Thực hành sản xuất lúa hữu cơ tự nhiên là việc áp dụng phương thức canh tác dựa hoàn toàn vào các yếu tố tự nhiên từ khi gieo hạt cho tới khi thu hoạch, cây lúa...
Làm Nông   81 lượt xem
Như ông bà mình vẫn dạy “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” nên việc thiết kế hệ thống kênh mương thủy lợi cấp/tiêu nước cho đồng lúa đóng vai trò rất quan trọng. Dùng nước để cách li cánh...
Làm Nông   253 lượt xem
Quy trình - phương thức trồng lúa không dùng phân, thuốc hóa học của Võ Văn Tiếng - Chuyên đề 1: Thiết kế hệ sinh thái: Bài 3: Hệ sinh thái về đêm Với mục tiêu tái tạo, bảo vệ và hỗ trợ các loài...
Làm Nông   214 lượt xem
Trồng lúa không dùng phân thuốc hóa học để mang nguồn thực phẩm sạch cho mọi người. Đây là cách làm nghe nói thì cũ nhưng cần một sự am hiểu rất sâu, rộng về tự nhiên, về hệ sinh thái, tổng hợp...
Làm Nông   495 lượt xem
Không thuốc trừ sâu, không phân hóa học, Tiếng trồng lúa theo cách từ ngàn đời nay ông cha ta đã làm để giữ được chất lượng hạt gạo (bán với giá cao mà cung không đủ cầu) nhưng lại bảo vệ được môi...
Làm Nông   185 lượt xem