Tại sao Mỹ sản xuất bắp nhiều và rẻ đến thế

Ở nhiều khu vực trên đất Mỹ, 80% đất đai được dùng để canh tác ngô và nó thống trị khẩu phần của người dân Mỹ. Nông dân sản xuất ngô nhiều hơn bất cứ thứ gì khác. Hơn 100 năm qua, đã có một cuộc cách mạng công nghiệp chuyển những đồng cỏ thành cỗ máy thực phẩm màu mỡ và hiệu quả nhất mà thế giới được chứng kiến.

PhuKhuynhadmin

Bình luận

Tạo bài viết